Posts Tagged ‘škola smyku’

Škola smyku Brno

Pátek, Září 30th, 2011

Škola smyku Brno

Škola smyku Brno

Pod slovním spojením „Škola smyku“ se skrývá v posledních letech hojně využívaná příležitost, díky které se může každý běžný řidič účastnit speciálního školení, jehož cílem je výuka chování a ovládání vozidel za zvláštních, extrémních situací.

Díky tomuto kurzu se naučíte, co dělat v případě, že se vaše vozidlo dostane do smyku, budete se muset rychle vyhnout nečekané překážce a jiné užitečné rady, které vás možná jednou zachrání od nepříjemných problémů.

Škola smyku

Škola smyku je provozována v mnoha českých městech, mezi které však nepatří moravská metropole Brno. Škola smyku Brno by byla zajisté cílem mnoha řidičů, kteří příliš nevěří svým schopnostem a chtějí získat do svých rukou cit potřebný k řešení těchto kritických situací.

Každý se jistě podiví, že není možné, aby se ve městě o velikosti Brna nenašlo ideální místo a především potřebné nadšení pro pořádání podobně prospěšné akce, jako by Škola smyku Brno bezpochyby byla. Ač je to s podivem, tak taková situace bohužel trvá a my můžeme jen doufat, že v budoucnu dojde ke změně a Škola smyku Brno bude hojně vyhledávanou akcí.

Škola smyku Praha

Pátek, Září 30th, 2011

Škola smyku Praha

Škola smyku Praha

V současné době je hned několik prostředků, jak se můžeme pokusit o zvýšení bezpečnosti na našich silnicích. Velkého rozmachu se v posledních letech dočkala kupříkladu speciální školení, která jsou zaměřena na výuku ovládání vozidel za ztížených podmínek. Tyto kurzy jsou obecně nazývány jako Školy smyku. Školy smyku můžete absolvovat hned v několika městech české republiky a je velmi smutné, že mezi těmito školeními nenajdeme také kurz Škola smyku Praha.

V oblasti Prahy a jejího okolí je zajisté velká skupina řidičů, která by tuto možnost s velkým nadšením přivítala. Prostor, kde by mohla Škola smyku Praha probíhat, je bezpochyby velké množství, ale samotné prostory nestačí, pokud zde chybí touha a odhodlání něco změnit.

Nezbývá nám tedy nic jiného, než doufat v to, že se také pražští řidiči dočkají a budou mít možnost navštívit jedinečné školení Škola smyku Praha, které jim v budoucnosti možná ušetří velmi velké problémy.

Škola smyku JIHLAVA

Pátek, Září 30th, 2011

Škola smyku

Škola smyku Jihlava

Speciální školení Škola smyku Jihlava, které by bylo zaměřeno na výuku ovládání vozidel v krizových situacích, ze kterých pramení obrovské procento vážných dopravních nehod, by bylo vynikajícím prostředkem ke zvýšení bezpečnosti na našich, bohužel v současné době velmi nebezpečných, silnicích. Tato skvělá příležitost, díky které máte možnost udělat ve velmi krátkém čase obrovské pokroky ve svých řidičských schopnostech, skvěle funguje již v několika českých městech včetně Jihlavy, kde byla škola smyku poprvé otevřena v roce 2011.

>>> Objednat kurz smyku Jihlava v zážitkové agnetuře ESENNCE.CZ <<<

Průběh kurzu

Během výcviku si vyzkoušíte hned několik krizových situací, které vás mohou při řízení relativně snadno potkat. Patří sem samozřejmě několik druhů smyků na různých profilech vozovky, nácvik výhybného manévru a mnoho dalšího. Velkou výhodou kurzu je zejména přítomnost profesionálních instruktorů, kteří vám jsou schopni efektivně předat všechny své letité zkušenosti.

Polygon Jihlava je vybaven několika druhy povrchů pro nácvik bezpečné jízdy. Účastníci si tak vyzkouší jízdu v různých podmínkách, naučí se zvládat nejrůznější druhy smyku. Po celou dobu kurzu bude účastník ve spojení s instruktorem vysílačkou.

Trvání kurzu:

4 hodiny – 1 hodina teorie a 3 hodiny praxe

Termíny kurzu:

celoročně, ve všední dny, termíny jsou vypisovány na každý měsíc

 

 

 

 

Škola smyku OSTRAVA

Pátek, Září 30th, 2011

Škola smyku

Škola smyku Ostrava

Kurz Škola smyku Libros Ostrava probíhá ve speciálním cvičišti v Ostravě. Je vhodný pro všechny řidiče, jak začátečníky, tak profesionály. 

Cítíte, že máte v řízení vozu značné rezervy? Chcete je co nejrychleji a nejefektivněji odstranit a získat cit pro řízení, díky kterému se můžete v budoucnu vyhnout nejednomu velkému problému? Navštivte některý ze speciálních kurzů nesoucích název Škola smyku, které jsou zaměřeny na výuku řízení vozidel za extrémních situací. Během jednoho jediného dne uděláte pod dohledem profesionálních instruktorů takové pokroky, které by vám v provozu zabrali i několik let.

Zejména v dnešní době je pohyb v silničním provozu velmi rizikovou záležitostí. Spolu se zvyšující se rychlostí provozu strmě stoupá také počet dopravních nehod, které pramení z nedostatečných zkušeností řidičů.

Škola smyku PŘÍBRAM

Pátek, Září 30th, 2011

Škola smyku Příbram

Škola smyku Příbram

Jedinečný zážitek Škola smyku Příbram vám umožní bezpečně poznat chování automobilu také v situacích, ve kterých se sice mnoho z nás moc často neocitne, ale o to složitější je pak jejich úspěšné zvládnutí bez újmy na zdraví či majetku. Řeč je samozřejmě o nejrůznějších smycích a jiných krizových situacích, které stojí za velkým procentem vážných dopravních nehod.

Nečekejte, až se i vy dostanete do situace, kdy budete muset správně a rychle jednat, abyste uchránili svoje zdraví, popř. svůj majetek, ale využijte jedinečné nabídky – zážitku Škola smyku Příbram a zdokonalte se v řízení vozu dřív, než bude pozdě!

Teorie a praxe školy smyku

Zážitek Škola smyku Příbram je rozdělen do dvou částí. Jako první absolvujete teoretickou výuku, jejíž náplní bude přednáška o řízení vozidla, zásadách bezpečné jízdy, fyzikálních zákonech, které na vozidlo v extrémních situacích působí a spoustě dalších užitečných rad. Po teoretickém výcviku bude následovat čtyřhodinová praktická zkouška všech nově získaných poznatků. Mimo jiné si během těchto čtyř hodin vyzkoušíte různé druhy smyků na speciálních kluzných plochách, procvičíte si chování vozidla v různě ztížených podmínkách, naučíte se správné technice výhybného manévru, ideálnímu razantnímu brzdění a mnoho dalšího. Po celou dobu zážitku se vám budou poctivě věnovat speciálně proškolení profesionální instruktoři, díky kterým během jednoho jediného dne uděláte obrovský pokrok ve svých dovednostech.

Škola smyku v Příbrami obrazem

Kluzná plocha na polygonu školy smyku Příbram Praktická část kurzu škola smyku Příbram Nácvik brzdné dráhy ve škole smyku Příbram

Zážitek Škola smyku Příbram se odehrává na speciálně upraveném cvičišti vybaveném všemi potřebnými prvky pro dokonalou simulaci všech extrémních vlivů, které mohou značně ovlivnit řízení. Tento areál se nachází nedaleko Příbrami, a sice v prostorách letiště v obci Dlouhá Lhota.

Zážitek Škola smyku Příbram je přímo ideálním prostředkem k tomu, jak se během jednoho dne zlepšit v řízení vozidla tak, jak by vám to v normálním provoze zabralo možná i několik let.

Škola smyku a odpočet bodů

Sobota, Září 3rd, 2011

Škola smyku na polygonu Sosnová

Škola smyku a odpočet bodů

Řidiči, kterým se jejich konto trestných bodů již nebezpečně přibližuje horní hranici, při které jim bude odebrán jejich řidičský průkaz, mají nyní skvělou příležitost, jak se tohoto nepříjemného strašáku alespoň částečně zbavit a zároveň udělat obrovský pokrok ve svých dovednostech v řízení vozidla. Škola smyku z vás udělá nové řidiče.

Tuto možnost jim nabízí speciální škola smyku, která je zaměřena na výuku ovládání vozidla za krizových situací. Na oplátku je pro řidiče, kteří tento velmi přínosný kurz podstoupí, připravena velice zajímavá odměna v podobě umazání tří trestných bodů z jejich karty řidiče.

Pravidla školy smyku

Kurz Škola smyku a odpočet bodů má však jistá pravidla a požadavky na účastníky, kteří mohou této zajímavé možnosti využít. Účastník školení kupříkladu nesmí mít v den podání žádosti na svém kontě více než deset trestných bodů a zároveň nesměl spáchat žádný závažnější přestupek, za který by obdržel šest bodů a více. Po absolvování školy smyku s odpočtem bodů obdrží účastník potvrzení o absolvování tohoto školení, na jehož základě mu budou po předložení žádosti o odpočet bodů na příslušném obecním úřadě odečteny již zmíněné tři trestné body. Další informace se dočtete například na stránce podmínky absolvování školy smyku.

Objednejte si kurz škola smyku ještě dnes

Pokud plníte všechna zmíněná kritéria, pak vám již nic nebrání v tom, zúčastnit se tohoto jedinečného školení. Výsledkem kurzu Škola smyku a odpočet bodů nebude pouze menší počet trestných bodů na vašem kontě, ale především nově získané dovednosti, které vám mohou pomoci zvládnout některou z hrozících krizových situací, které na nás na našich silnicích neustále číhají, a v neposlední řadě také zachránit život vám nebo někomu z vašich blízkých.

Tuto jedinečnou nabídku zajisté uvítají především osoby, které se denně pohybují na silnicích, a řidičský průkaz je přímo životně důležitý pro jejich zaměstnání.